Karkeakarvaiset jalostusurokset

Värikoodien selitteet

Värikoodit kuvaavat yhdistyksen jalostussuositusten täyttymistä tai täyttymättä jäämistä kyseisellä yksilöllä.

Täyttää tältä osin yhdistyksen jalostussuositukset
Täyttää jalostussuositukset itseään parempien tulosten kanssa tietyin ehdoin
Tutkittu, tutkimustulos on vanhentunut
Ei täytä tältä osin yhdistyksen jalostussuosituksia

Ei karkeakarvaisia jalostusuroksia listalla.