Tiedotteet

4.2.2022 MyDogDNA-alennuskoodi

MyDogDNA on tänäkin vuonna antanut Suomen Hollanninpaimenkoira ry:n jäsenille alennuskoodin. Jos olet jäsen, niin kysy koodia sähköpostitse hallitukselta: hallitus@holsku.fi

Lue lisää MyDogDNA-testistä: https://mydogdna.com/

Testaathan holskusi, niin saamme rotumme kokonaiskuvaa selkeämmäksi esimerkiksi seuraavien testipaketin tarjoamien tietojen osalta: DM, SDCA1 & 2, vonWillebrandin tauti, geneettinen monimuotoisuus. Lisäksi testin avulla saat muun muassa selville voiko koirasi olla maskittomuuden tai pitkäkarvan kantaja.


14.1.2022 Vuoden 2022 leirin suunnittelu

Nyt olisi mahdollista päästä vaikuttamaan vuoden 2022 leiriin vastaamalla tähän kyselyyn. Myös leirin suunnitteluryhmään on vielä mahdollista päästä mukaan. Vastausaikaa kyselyyn on 13.2.2022 asti.

Yhteys: Sanni Haapasalmi, sanni.haapasalmi@gmail.com


1.12.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Terveystuloslistat

Jalostustoimikunta alkaa julkaista yhdistyksen nettisivuilla DM-, SDCA1- ja SDCA2-geenitestien tuloksia, kilpirauhastutkimuksen tuloksia ja tietoja autoimmuunisairauteen sairastuneista koirista. DM-, SDCA1- ja SDCA2-geenitestien osalta tiedot julkaistaan muodossa “terve”, “kantaja” tai “sairas”. Kilpirauhastutkimustuloksista julkaistaan tulokset T4, TSH, T4/TSH osalta muodossa “ok” tai “poikkeava” (ei viitearvojen sisällä) ja TgAA osalta muodossa “negatiivinen” tai “positiivinen”. Geenitestien ja kilpirauhastutkimusten tulokset julkaistaan omistajan luvalla ja koiran oman, virallisen testituloksen perusteella. Autoimmuunisairauteen sairastuneiden koirien osalta riittää omistajan oma ilmoitus ja suostumus tiedon julkaisuun.

Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse jalostus@holsku.fi

Päivitys 20.4.2022: Ajantasainen ohjeistus tulosten toimittamiseen löytyy täältä


1.12.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Keinosiemennykset

Jalostustustoimikunta on kiinnittänyt huomiota keinosiemennyksen suureen osuuteen hollanninpaimenkoirien kasvatuksessa.

Kennelliiton keinosiemennysohjeessa todetaan, että koiran keinosiemennyksen syynä ei saa olla nartun tai uroksen haluttomuus tai kyvyttömyys normaaliin astutukseen. Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaan jalostukseen tulee käyttää vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen. Uroksia, jotka eivät ole aiemmin kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on puutteellinen sukuvietti, ei tule käyttää jalostukseen keinosiemennyksenkään avulla.

Hollanninpaimenkoirien jalostussuositukset päättää yleiskokous. On mahdollista, että pentue täyttää yleiskokouksen asettamat jalostussuositukset, vaikka yhdistelmä olisikin joltain osin Kennelliiton suositusten vastainen.

Jalostustoimikunta painottaa, että Kennelliiton jalostusstrategia koskee kaikkia rotuja.

Jalostukseen tulisi käyttää ainoastaan sellaisia koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija ja uroksen/sperman omistaja ovat erityisesti vastuussa Kennelliiton eettisten ohjeiden noudattamisesta.

Yhteys: Jalostustoimikunta, jalostus@holsku.fi


22.9.2021 Syyskokouksen päivämäärä lehdessä väärin

Holsku-lehdessä 3/2021 on päässyt tapahtumaan painovirhe syyskokouskutsun päivämäärässä. Kokouksen oikea päivämäärä on lauantai 16.10.2021! Muuten lehdessä jaetun kokouskutsun tiedot pitävät paikkansa ja jäsenistölle on lähetetty sähköpostitse uusi kokouskutsu 22.9.2021.


31.8.2021 Hallitus tiedottaa: Tukea jäsenistölle virallisiin silmätarkastuksiin

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry tukee jäsentensä omistamien hollanninpaimenkoirien virallista silmätarkastusta 10 eurolla. Tuki on koskee ajalla 1.10.2021-31.12.2022 tehtyjä silmätarkastuksia. Tukea on mahdollista saada useammalle koiralle, mutta samalle koiralle tukea on mahdollista saada vain yhden (1) kerran. Tuki koskee vain jäsenen omistuksessa olevia koiria. Tuki maksetaan jäsenille kuittia vastaan. Kuitit tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hallitus@holsku.fi. Hallitus pidättää oikeuden perua tämä päätös tuen maksamisesta painavista syistä kuten yhdistyksen taloudellinen tilanne.

Yhteys: Hallitus, hallitus@holsku.fi


5.4.2021 Hallitus tiedottaa: Uusi JTO

11.2.2021 voimaan tullut JTO on herättänyt keskustelua jäsenistön keskuudessa. Hallitus toteaa, että kevään 2020 yleiskokouksen hyväksymät JTO:n jalostussuositukset on lähetetty sellaisenaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi 4.2.2021. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 11.2.2021 poistanut suosituksen selkäkuvauslausunnon uusimisesta. Karkeakarvaisen muunnoksen osalta Kennelliitto on todennut, että lieviä tai kohtalaisia kammiokulman muutoksia omaava koira tulee yhdistää silmien osalta terveeksi tutkittuun koiraan. Lisäksi Kennelliitto on poistanut seuraavan osan jalostussuosituksista: “Jalostussuositusten täyttäminen ei takaa puoltoa, vaan jokainen yhdistelmä arvioidaan annettujen tietojen ja jalostustoimikunnan omien tietojen perusteella. “

5.4.2021 Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n hallitus

Yhteys: Hallitus & jalostustoimikunta, hallitus@holsku.fi / jalostus@holsku.fi


27.2.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Uroslista

Urosten omistajat huomio! On aika päivittää harmittavan vähälle huomiolle jäänyttä uroslistaa. Rodun elinvoimaisena
pitäminen vaatii sitä, että mahdollisimman paljon eri yksilöitä saataisiin käytettäväksi jalostukseen. Jalostustoimikunta on päättänyt uudistaa uroslistaa ja helpottaa urosten ilmoittamista sinne.

Jalostusuros-listan ohjeistus


30.1.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Pentueilmoituslomake

Jalostustoimikunta on tehnyt pentueilmoituslomakkeen, jonka kautta jatkossa kaikkien yhdistyksen kasvattajien tulee ilmoittaa suunnitellut ja syntyneet pentueensa. Lomakkeen kautta voi myös pyytää pentuetta poistettavaksi listalta. Syntyneet pentueet poistetaan listalta automaattisesti pentujen täyttäessä 12 viikkoa, ellei kasvattaja itse pyydä ilmoituksen poistoa aiemmin. Samalla lomakkeella yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittaa itsensä yhdistyksen kasvattajalistalle pentueilmoituksen yhteydessä. Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa sekä kasvattajien pentueiden ilmoittamista että jalostustoimikunnan työtä.

Pentueilmoituslomake

Mikäli sinulla on ongelmia lomakkeen täyttämisessä tai haluat antaa palautetta ja kehitysideoita lomakkeeseen, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan (jalostus@holsku.fi).


18.11.2020 Leiri 2021

Vuosi alkaa olla loppumaisillaan ja aika suunnata katse kohti tulevaa vuotta. Ensi vuodelle olisi tarkoitus järkätä leiri jossain vaiheessa, kunhan tämä korona antaa mahdollisuuden. Leirin suunnittelun helpottamiseksi otan vastaan toiveita mitä haluatte tulevalta leiriltä. Missä päin leiri halutaan järjestää? Mitä lajia haluatte harrastaa / kokeilla? Mihin aikaan vuodesta leiri järjestetään?

Samalla kyselen halukkuutta osallistua leirin suunnittelu-organisaatioon. Etsin kanssani järjestäjiä organisaatioon: majoitus- ja ruokailu-vastaava, kouluttaja-vastaava, mainos-vastaava, ohjelma-vastaava. Kyselyyn vastaamalla pääset vaikuttamaan ensi vuoden leirin järjestämiseen, vaikka et olisikaan halukas osallistumaan leirin itse järjestelyihin.

Linkki kyselyyn

Vastaa viimeistään 17.1.2021!

Yhteys: Sanni Haapasalmi, sanni.haapasalmi@gmail.com