Tiedotteet

12.11.2019 Toimihenkilöt 2020

Syyskokouksessa 9.11. tehtiin seuraavat henkilövalinnat.

Hallitus 2020

Outi Sipinen, puheenjohtaja
Saana Siitonen
Heidi Säynevirta
Anneli Fellman
Sanni Haapasalmi
Outi Soulasmaa
Anni Petäjoki

Jalostustoimikunta 2020

Katariina Granqvist, puheenjohtaja
Sanna Korhonen
Saana Siitonen
Heidi Säynevirta

Toiminnantarkastaja 2020

Sari Mehtovuori

Varatoiminnantarkastaja 2020

Anne Nyrönen

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Paikka avoinna

PK-vastaava

Paikka avoinna

Tarvikemyyjä

Paikka avoinna

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään joulukuussa Messukeskuksen näyttelyn yhteydessä. Avoimista toimihenkilöpaikoista voi ottaa yhteyttä hallitukseen.

Yhteys: hallitus@holsku.fi


4.11.2019 Tapahtumaa järjestämässä?

1. Tapahtumien osallistumismaksut suoritetaan yhdistyksen tilille FI59 5380 0820 0048 68. (Lisäys 12.2.2020: Tähän on tullut päivitys hallituksen alkuvuoden kokouksessa. Tarkista ajantaisin tieto täältä.)

2. Kun Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019 toi se mukanaan ilmoitusvelvollisuuden maksetuista etuuksista. Tämä vuosi on vielä ns. siirtymäkautta, mutta ensi vuonna myöhässä tehdystä tulorekisteri-ilmoituksesta on tiedossa sanktioita. Tästä syystä on jatkossa erittäin tärkeää ottaa huomioon:

  • yhdistyksen nimissä järjestettävästä tapahtumasta kouluttajien, toimihenkilöiden, tuomareiden jne. kulukorvaukset maksetaan AINOASTAAN oikein täytettyä matkalaskua vastaan
  • matkalasku tulee toimittaa välittömästi tapahtuman jälkeen rahastonhoitajalle, joka hoitaa maksun ja tulorekisteri-ilmoituksen

Käteisellä EI MAKSETA yhdenkään henkilön kulukorvauksia, pois lukien ulkomaalaiset erikoisnäyttelytuomarit.

3. Tapahtumanjärjestämisestä aiheutuneista muista korvattavista kuluista tulee toimittaa joko alkuperäiset tai skannatut kuittikopiot mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen rahastonhoitajalle.

Yhteys: rahastonhoitaja@holsku.fi


11.6.2019 MyDogDNA geeni- ja add-on-testit yhdistyksen jäsenille –20%

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry on saanut vuodelle 2019 sponsorikseen Genoscoper Oy:n.

Yhdistyksen jäsenet voivat tilata verkkokaupasta MyDogDNA:n geenitestejä ja add-on testejä –20 % alennuksella.

MyDogDNA 2019 testipaketti sisältää muiden geenitestien lisäksi testit degeneratiivisen myelopatian (DM) sekä spongy degeneration with cerebellar ataksioiden (SDCA 1 & 2) varalle.

Alennuskoodi löytyy seuraavasta Holsku 2/2019 -lehdestä ja yhdistyksen jäsenten Facebook-ryhmästä. Sitä voi kysyä myös jalostustoimikunnalta. Koodi on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenten käyttöön. Jos koodin käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, sponsori joutuu ottamaan sen kokonaan pois käytöstä.

Hollanninpaimenkoirien erikoisnäyttelyn ja nestendagin yhteydessä 6.7.–7.7.2019 Hartolassa on mahdollisuus otattaa koirasta MyDogDNA geenitesti Kennelliiton virallisen näytteenottajan toimesta. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Näytteenottoa varten koiran omistajan tulee itse tilata näytepaketti verkkokaupasta ja tuoda se mukanaan.

Yhteys: jalostus@holsku.fi


8.3.2019 Jäsenhakemuksiin ja jäsenyyksiin liittyen

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n hallitus on päättänyt muuttaa toimintamallia jäsenhakemusten käsittelyssä turhan paperityön, tarpeettomien kustannusten ja erinäisten epäselvyyksien sekä sekaannusten välttämiseksi. Tästä lähtien yhdistyksen jäsenmaksu tulee olla maksettuna jo jäsenhakemusta jätettäessä ja kuitti maksetusta jäsenmaksusta tulee olla liitettynä jäsenhakemukseen. Maksuohjeet ja kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun summa löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta (http://www.holsku.fi/yhdistys/jasenasiat). Ilman kuittia tulleita jäsenhakemuksia ei käsitellä. Mikäli jäsenhakemusta ei hyväksytä, luonnollisesti palautamme etukäteen maksetun jäsenmaksun henkilön tilille.

Kasvattajan ilmoittamaa pentuejäsenyyttä voi hakea vain henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa muuta jäsenyyttä yhdistyksessä. Pentuejäsenyys on voimassa ilmoitusvuoden ajan ja muuttuu pentuejäsenen näin halutessa varsinaiseksi jäsenyydeksi seuraavan vuoden alusta alkaen (ilmoitettava erikseen jäsensihteerille). Myös pentuejäsenyyshakemuksen liitteenä tulee olla kuitti maksetuista pentuejäsenmaksuista.


25.11.2018 Syyskokouksessa valitut toimihenkilöt

Hallitus 2019

Mari-Anne ’Nanne’ Hietakangas, puheenjohtaja
Marja Uusitalo
Susanna Kinnunen
Sanni Haapasalmi
Anneli Fellman
Heidi Säynevirta
Saana Siitonen

Järjestäytymiskokousta ei ole vielä pidetty.

Jalostustoimikunta 2019

Katariina Granqvist, puheenjohtaja
Liisa Kukkanen
Sanna Korhonen
Anneli Fellman
Marica Stolpe

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 2019

Riitta Maunuksela
Mervi Vikman


21.11.2018 Yhdistyksen kansiot, arkistoidut asiakirjat ja muu paperimateriaali

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin, että kaikki yhdistyksen paperiset asiakirjat tullaan käymään läpi. Samalla tarkistetaan, mitä tarvitsee säilyttää ja mitkä voi tuhota – säilytettävät asiakirjat tullaan tallentamaan sähköiseen muotoon.

Tähän hommaan perustettiin työryhmä, jossa vastuuhenkilöinä ovat Riitta Järvinen ja Kirsi Viik. Heille varmasti myös apu kelpaa tähän hommaan – ei ole mikään pieni asia kuitenkaan.

Eli jos sinulla on jotain yhdistyksen paperisia asiakirjoja säilytyksessä, otatko yhteyttä joko Riittaan tai Kirsiin.

Yhteys: Riitta Järvinen / Kirsi Viik, riitta.jarvinen@meevaller.fi / pyrytar@gmail.com


31.5.2018 Jalostustoimikunta tiedottaa – PEVISA

Lue tiedote kokonaisuudessaan: Jalostustoimikunta tiedottaa – PEVISA


20.5.2018 Foorumin käytöstä poisto

Yhdistyksen www-sivujen vanha keskustelufoorumi poistetaan käytöstä 23.5.2018 jälkeen.


23.3.2018 Jalostuksentavoiteohjelma JTO

Hollanninpaimenkoirien nykyinen JTO (jalostuksentavoiteohjelma) päättyy ensi vuoden loppuun. Uusimisen aikataulu on sellainen, että seuraavan viisivuotiskauden ohjelma tulee olla Kennelliitossa ensi kevääksi. Koska JTO:hon tulee kirjata mm. muunnosristeytyksistä ja mahdollisesta pevisasta, jalostustoimikunta haluaa, että uuden kauden JTO käsitellään yhdistyksemme yleiskokouksessa, toisin sanoen tulevana syksynä. Ehdotus toimitetaan jäsenistön kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen kokousta, joten valmistelutyöt täytyy aloittaa näinä päivinä.

Etsimme nyt jalostusasioista kiinnostuneita henkilöitä mukaan JTO:n valmistelutyöhön. Siis kirjoittamaan, kokoamaan ja laskemaan ajantaisisia tilastoja jne. Jos haluat osallistua työpanoksellasi, ilmoittaudu maaliskuun aikana sähköpostitse.

Yhteys: jalostus@holsku.fi


12.3.2018 Keskustelua PEVISAsta

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta alkaa työstämään hollanninpaimenkoirien PEVISAa (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) yhdistettäväksi JTO:hon sen seuraavalle voimassaolokaudelle.

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1) Ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka;

  • alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja
  • aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
  • vähentaävät koiran jalostuskelpoisuutta

2) Turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Avaamme keskustelun jäsenillemme, jotta voimme ottaa ehdotuksenne huomioon mahdollisen PEVISAn laatimisessa. Toivomme avointa, rotuamme eteenpäin vievää keskustelua! Kaikki mielipiteet niin puolesta kuin vastaankin, ovat tervetulleita.

Kun PEVISA on saatu laadittua, se esitetään/ hyväksytään yhdistyksemme yleiskokouksessa, jonka jälkeen esitys viedään rotujärjestoön (SPKL) yleiskokouksen käsittelyyn.

Keskustelu on avoinna Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n vain jäsenille -Facebook-ryhmässä 15.5.2018 asti. Ehdotuksia PEVISAn sisälloöstä voi toimittaa sähköpostitse 15.5.2018 asti.

Jalostustoimikunta kokoaa PEVISAn jäsenistön antaman palautteen perusteella, jonka jälkeen kutsutaan yleiskokous koolle päättämään PEVISAsta. Jalostustoimikunta kokoaa PEVISAn jäsenistön antaman palautteen perusteella 30.5.2018 mennessä.

Yhteys: jalostus@holsku.fi