Tiedotteet

1.12.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Terveystuloslistat

Jalostustoimikunta alkaa julkaista yhdistyksen nettisivuilla DM-, SDCA1- ja SDCA2-geenitestien tuloksia, kilpirauhastutkimuksen tuloksia ja tietoja autoimmuunisairauteen sairastuneista koirista. DM-, SDCA1- ja SDCA2-geenitestien osalta tiedot julkaistaan muodossa “terve”, “kantaja” tai “sairas”. Kilpirauhastutkimustuloksista julkaistaan tulokset T4, TSH, T4/TSH osalta muodossa “ok” tai “poikkeava” (ei viitearvojen sisällä) ja TgAA osalta muodossa “negatiivinen” tai “positiivinen”. Geenitestien ja kilpirauhastutkimusten tulokset julkaistaan omistajan luvalla ja koiran oman, virallisen testituloksen perusteella. Autoimmuunisairauteen sairastuneiden koirien osalta riittää omistajan oma ilmoitus ja suostumus tiedon julkaisuun.

Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse jalostus@holsku.fi

Päivitys 20.4.2022: Ajantasainen ohjeistus tulosten toimittamiseen löytyy täältä


1.12.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Keinosiemennykset

Jalostustustoimikunta on kiinnittänyt huomiota keinosiemennyksen suureen osuuteen hollanninpaimenkoirien kasvatuksessa.

Kennelliiton keinosiemennysohjeessa todetaan, että koiran keinosiemennyksen syynä ei saa olla nartun tai uroksen haluttomuus tai kyvyttömyys normaaliin astutukseen. Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaan jalostukseen tulee käyttää vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen. Uroksia, jotka eivät ole aiemmin kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on puutteellinen sukuvietti, ei tule käyttää jalostukseen keinosiemennyksenkään avulla.

Hollanninpaimenkoirien jalostussuositukset päättää yleiskokous. On mahdollista, että pentue täyttää yleiskokouksen asettamat jalostussuositukset, vaikka yhdistelmä olisikin joltain osin Kennelliiton suositusten vastainen.

Jalostustoimikunta painottaa, että Kennelliiton jalostusstrategia koskee kaikkia rotuja.

Jalostukseen tulisi käyttää ainoastaan sellaisia koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan. Nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija ja uroksen/sperman omistaja ovat erityisesti vastuussa Kennelliiton eettisten ohjeiden noudattamisesta.

Yhteys: Jalostustoimikunta, jalostus@holsku.fi


22.9.2021 Syyskokouksen päivämäärä lehdessä väärin

Holsku-lehdessä 3/2021 on päässyt tapahtumaan painovirhe syyskokouskutsun päivämäärässä. Kokouksen oikea päivämäärä on lauantai 16.10.2021! Muuten lehdessä jaetun kokouskutsun tiedot pitävät paikkansa ja jäsenistölle on lähetetty sähköpostitse uusi kokouskutsu 22.9.2021.


31.8.2021 Hallitus tiedottaa: Tukea jäsenistölle virallisiin silmätarkastuksiin

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry tukee jäsentensä omistamien hollanninpaimenkoirien virallista silmätarkastusta 10 eurolla. Tuki on koskee ajalla 1.10.2021-31.12.2022 tehtyjä silmätarkastuksia. Tukea on mahdollista saada useammalle koiralle, mutta samalle koiralle tukea on mahdollista saada vain yhden (1) kerran. Tuki koskee vain jäsenen omistuksessa olevia koiria. Tuki maksetaan jäsenille kuittia vastaan. Kuitit tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hallitus@holsku.fi. Hallitus pidättää oikeuden perua tämä päätös tuen maksamisesta painavista syistä kuten yhdistyksen taloudellinen tilanne.

Yhteys: Hallitus, hallitus@holsku.fi


5.4.2021 Hallitus tiedottaa: Uusi JTO

11.2.2021 voimaan tullut JTO on herättänyt keskustelua jäsenistön keskuudessa. Hallitus toteaa, että kevään 2020 yleiskokouksen hyväksymät JTO:n jalostussuositukset on lähetetty sellaisenaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi 4.2.2021. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 11.2.2021 poistanut suosituksen selkäkuvauslausunnon uusimisesta. Karkeakarvaisen muunnoksen osalta Kennelliitto on todennut, että lieviä tai kohtalaisia kammiokulman muutoksia omaava koira tulee yhdistää silmien osalta terveeksi tutkittuun koiraan. Lisäksi Kennelliitto on poistanut seuraavan osan jalostussuosituksista: “Jalostussuositusten täyttäminen ei takaa puoltoa, vaan jokainen yhdistelmä arvioidaan annettujen tietojen ja jalostustoimikunnan omien tietojen perusteella. “

5.4.2021 Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n hallitus

Yhteys: Hallitus & jalostustoimikunta, hallitus@holsku.fi / jalostus@holsku.fi


27.2.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Uroslista

Urosten omistajat huomio! On aika päivittää harmittavan vähälle huomiolle jäänyttä uroslistaa. Rodun elinvoimaisena
pitäminen vaatii sitä, että mahdollisimman paljon eri yksilöitä saataisiin käytettäväksi jalostukseen. Jalostustoimikunta on päättänyt uudistaa uroslistaa ja helpottaa urosten ilmoittamista sinne.

Jalostusuros-listan ohjeistus


30.1.2021 Jalostustoimikunta tiedottaa: Pentueilmoituslomake

Jalostustoimikunta on tehnyt pentueilmoituslomakkeen, jonka kautta jatkossa kaikkien yhdistyksen kasvattajien tulee ilmoittaa suunnitellut ja syntyneet pentueensa. Lomakkeen kautta voi myös pyytää pentuetta poistettavaksi listalta. Syntyneet pentueet poistetaan listalta automaattisesti pentujen täyttäessä 12 viikkoa, ellei kasvattaja itse pyydä ilmoituksen poistoa aiemmin. Samalla lomakkeella yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittaa itsensä yhdistyksen kasvattajalistalle pentueilmoituksen yhteydessä. Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa sekä kasvattajien pentueiden ilmoittamista että jalostustoimikunnan työtä.

Pentueilmoituslomake

Mikäli sinulla on ongelmia lomakkeen täyttämisessä tai haluat antaa palautetta ja kehitysideoita lomakkeeseen, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan (jalostus@holsku.fi).


18.11.2020 Leiri 2021

Vuosi alkaa olla loppumaisillaan ja aika suunnata katse kohti tulevaa vuotta. Ensi vuodelle olisi tarkoitus järkätä leiri jossain vaiheessa, kunhan tämä korona antaa mahdollisuuden. Leirin suunnittelun helpottamiseksi otan vastaan toiveita mitä haluatte tulevalta leiriltä. Missä päin leiri halutaan järjestää? Mitä lajia haluatte harrastaa / kokeilla? Mihin aikaan vuodesta leiri järjestetään?

Samalla kyselen halukkuutta osallistua leirin suunnittelu-organisaatioon. Etsin kanssani järjestäjiä organisaatioon: majoitus- ja ruokailu-vastaava, kouluttaja-vastaava, mainos-vastaava, ohjelma-vastaava. Kyselyyn vastaamalla pääset vaikuttamaan ensi vuoden leirin järjestämiseen, vaikka et olisikaan halukas osallistumaan leirin itse järjestelyihin.

Linkki kyselyyn

Vastaa viimeistään 17.1.2021!

Yhteys: Sanni Haapasalmi, sanni.haapasalmi@gmail.com


30.9.2020 Kevät/syyskokouksessa käsitellyt asiat

Toimihenkilöt 2021

Hallitus 2021

 • Outi Sipinen, puheenjohtaja
 • Outi Soulasmaa
 • Sanni Haapasalmi
 • Anni Petäjoki
 • Saana Siitonen
 • Anneli Fellman
 • Anni Roiha

Jalostustoimikunta 2021

 • Saana Siitonen, puheenjohtaja
 • Sanna Korhonen
 • Ulrika Biström
 • Dita Trög
 • Anni Roiha

Muut toimihenkilöt

 • Toiminnantarkastaja 2021: Katariina Granqvist
 • Varatoiminnantarkastaja 2021: Ulrika Biström
 • Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja: Anni Roiha
 • Erikoisnäyttelyn puheenjohtaja 2022: Tarja Wink (Erikoisnäyttely tullaan pitämään Oulussa 2.7.2022)

Uudet Kunniajäsenet

 • Ulla Eerikäinen
 • Tarja Wink
 • Minna Pärssinen

Muut käsitellyt asiat

Jalostustoimikunnalta saatu uusi muotovaliosääntö- esitys hylättiin. Asiasta äänestettiin kokouksessa ja sääntöä ei hyväksytty. Säännön muuttamisen mietintää jatketaan ja tehdään uusi muotovalio-esitys todennäköisesti kevätkokouksessa 2021. Muotovaliosäännössä eniten kielteisyyttä herättivät lajien, joissa ei ole ollenkaan laukauksia, hyväksyntä muotovaliosääntöön. Laukausvarmuudessa koettiin olevan jo sen verran ongelmia, että asiaa ei haluta lieventää niin, että ilman laukausten testaamista koira voisi saada valio-arvonimikettä.

Kokouksessa päätettiin lähteä työstämään WDSF holsku MM-kisoja vuodelle 2023. WDSF:lle päätettiin vastata alustavasti myöntyvästi vastaanottaa MM-kisat Suomeen vuonna 2023. Nyt perustettava toimikunta tekee ja toimittaa budjetti-esityksen hallitukselle kisojen järjestelyihin liittyen. Kokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet hyväksyä tai hylätä budjettilaskelma ja tehdä sen perusteella lopullinen päätös, onko yhdistyksellä mahdollisuutta kisoja järjestää. Budjettilaskelman hyväksymisen jälkeen lähetetään lopullinen varmistus/hylkäys WDSF:lle tämän vuoden puolella. MM-toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kokouksessa Tarja Wink, jolle annettiin kokouksessa lupa kasata tarvittavat ihmiset toimikunnan henkilöiksi, jotta budjettilaskelma saadaan tehtyä ja lopullinen päätös kisoista tehtyä laskelman perusteella. Jos kisat hyväksytään ja asia lähtee etenemään, voidaan puheenjohtajaa tarvittaessa vaihtaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

Kannatusjäsenyyttä ei lähdetty muuttamaan, sillä kannatusjäsenyys haluttiin jättää entiselleen, eikä muuttaa sitä ulkomaisia jäseniä varten. Tehtiin uusi sääntömuutosehdotus “etäjäsenyydestä”, mikä mahdollistaisi ulkomailla asuvien henkilöiden seurata Suomen hollanninpaimenkoirien toimintaa mm. sosiaalisen median kautta.

Monia sääntömuutoksia hyväksyttiin, mutta joitain myös hylättiin. Osaan tehtiin vielä pieniä sanamuutoksia. Sääntömuutoksista on erillinen muistio, mistä näkee esityksessä olleet säännöt sekä kokouksessa tehdyt muutokset, hyväksynnät ja hylkäykset. Sääntömuutoksia työstetään vielä kokouksessa tehtyjen esitysten mukaisesti ja uudet sääntömuutokset sekä jo tässä kokouksessa kertaalleen hyväksytyt säännöt tullaan käsittelemään vielä uudestaan kevätkokouksessa 2021.Mikäli kokouksessa ei tule enää uusia muutoksia/hylkäyksiä, tullaan sääntömuutoksia hakemaan jo ensi vuonna. Sääntömuutoksista saa lähettää vielä kommentteja/ehdotuksia hallitukselle tammikuun loppuun asti.

Jäsenmaksut pidetään samana vuonna 2021.

picture_as_pdfSääntömuutosmuistio


25.6.2020 Uusi HolskuShop avattu!

Hei holskuväki! Nyt on avattu yhdistykselle aivan uudenlainen kerhotuotekauppa, HolskuShop, josta löytyy tuotteita joka lähtöön! Aivan mahtavia avajaistarjouksia! Tarjolla niin vaatteita, kasseja, päähineitä, sateenvarjoja… Ehdotuksia tuotteista ja kuvista jne otetaan jatkon kannalta myös vastaan! Myös ehdotuksia uusista holskuaiheisista kuvista ja/tai kuvantekijöistä otetaan vastaan.

ALEALEALEALE!

Samalla kerhon vanha tuotemyyntivarasto myydään alennushinnoin pois. Tuotteita erittäin rajoitetusti, joten varaa pian omasi! Jäljellä olevat tuotteet ja koot näet kuvista. Tarvittaessa hintoihin lisätään postimaksu, mikä ei kovin suuri ole toki tuotteita voi varata ja noutaa esim. tulevalta holskuleiriltä elokuun lopussa. Molemmilla tavoilla tuet Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:tä!

Vanha varasto:

 • T-paidat 5 €
 • Holskukuvalliset vetoketjunvetimet ja avaimenperät 1,50 €
 • Naru-avaimenperät 3 €
 • Hihamerkit 5 €
 • Treenitaskut yhdistyksen hihamerkillä 35 €

Näistä ota yhteyttä rahastonhoitajaan.

Yhteys: rahastonhoitaja@holsku.fi