Tiedotteet

8.3.2019 Jäsenhakemuksiin ja jäsenyyksiin liittyen

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n hallitus on päättänyt muuttaa toimintamallia jäsenhakemusten käsittelyssä turhan paperityön, tarpeettomien kustannusten ja erinäisten epäselvyyksien sekä sekaannusten välttämiseksi. Tästä lähtien yhdistyksen jäsenmaksu tulee olla maksettuna jo jäsenhakemusta jätettäessä ja kuitti maksetusta jäsenmaksusta tulee olla liitettynä jäsenhakemukseen. Maksuohjeet ja kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun summa löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta (https://www.holsku.fi/yhdistys/jasenasiat). Ilman kuittia tulleita jäsenhakemuksia ei käsitellä. Mikäli jäsenhakemusta ei hyväksytä, luonnollisesti palautamme etukäteen maksetun jäsenmaksun henkilön tilille.

Kasvattajan ilmoittamaa pentuejäsenyyttä voi hakea vain henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa muuta jäsenyyttä yhdistyksessä. Pentuejäsenyys on voimassa ilmoitusvuoden ajan ja muuttuu pentuejäsenen näin halutessa varsinaiseksi jäsenyydeksi seuraavan vuoden alusta alkaen (ilmoitettava erikseen jäsensihteerille). Myös pentuejäsenyyshakemuksen liitteenä tulee olla kuitti maksetuista pentuejäsenmaksuista.


25.11.2018 Syyskokouksessa valitut toimihenkilöt

Hallitus 2019

Mari-Anne ’Nanne’ Hietakangas, puheenjohtaja
Marja Uusitalo
Susanna Kinnunen
Sanni Haapasalmi
Anneli Fellman
Heidi Säynevirta
Saana Siitonen

Järjestäytymiskokousta ei ole vielä pidetty.

Jalostustoimikunta 2019

Katariina Granqvist, puheenjohtaja
Liisa Kukkanen
Sanna Korhonen
Anneli Fellman
Marica Stolpe

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 2019

Riitta Maunuksela
Mervi Vikman


21.11.2018 Yhdistyksen kansiot, arkistoidut asiakirjat ja muu paperimateriaali

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin, että kaikki yhdistyksen paperiset asiakirjat tullaan käymään läpi. Samalla tarkistetaan, mitä tarvitsee säilyttää ja mitkä voi tuhota – säilytettävät asiakirjat tullaan tallentamaan sähköiseen muotoon.

Tähän hommaan perustettiin työryhmä, jossa vastuuhenkilöinä ovat Riitta Järvinen ja Kirsi Viik. Heille varmasti myös apu kelpaa tähän hommaan – ei ole mikään pieni asia kuitenkaan.

Eli jos sinulla on jotain yhdistyksen paperisia asiakirjoja säilytyksessä, otatko yhteyttä joko Riittaan tai Kirsiin.

Yhteys: Riitta Järvinen / Kirsi Viik, riitta.jarvinen@meevaller.fi / pyrytar@gmail.com


31.5.2018 Jalostustoimikunta tiedottaa – PEVISA

Lue tiedote kokonaisuudessaan: Jalostustoimikunta tiedottaa – PEVISA


20.5.2018 Foorumin käytöstä poisto

Yhdistyksen www-sivujen vanha keskustelufoorumi poistetaan käytöstä 23.5.2018 jälkeen.


23.3.2018 Jalostuksentavoiteohjelma JTO

Hollanninpaimenkoirien nykyinen JTO (jalostuksentavoiteohjelma) päättyy ensi vuoden loppuun. Uusimisen aikataulu on sellainen, että seuraavan viisivuotiskauden ohjelma tulee olla Kennelliitossa ensi kevääksi. Koska JTO:hon tulee kirjata mm. muunnosristeytyksistä ja mahdollisesta pevisasta, jalostustoimikunta haluaa, että uuden kauden JTO käsitellään yhdistyksemme yleiskokouksessa, toisin sanoen tulevana syksynä. Ehdotus toimitetaan jäsenistön kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen kokousta, joten valmistelutyöt täytyy aloittaa näinä päivinä.

Etsimme nyt jalostusasioista kiinnostuneita henkilöitä mukaan JTO:n valmistelutyöhön. Siis kirjoittamaan, kokoamaan ja laskemaan ajantaisisia tilastoja jne. Jos haluat osallistua työpanoksellasi, ilmoittaudu maaliskuun aikana sähköpostitse.

Yhteys: jalostus@holsku.fi


12.3.2018 Keskustelua PEVISAsta

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta alkaa työstämään hollanninpaimenkoirien PEVISAa (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) yhdistettäväksi JTO:hon sen seuraavalle voimassaolokaudelle.

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1) Ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka;

  • alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja
  • aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
  • vähentaävät koiran jalostuskelpoisuutta

2) Turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Avaamme keskustelun jäsenillemme, jotta voimme ottaa ehdotuksenne huomioon mahdollisen PEVISAn laatimisessa. Toivomme avointa, rotuamme eteenpäin vievää keskustelua! Kaikki mielipiteet niin puolesta kuin vastaankin, ovat tervetulleita.

Kun PEVISA on saatu laadittua, se esitetään/ hyväksytään yhdistyksemme yleiskokouksessa, jonka jälkeen esitys viedään rotujärjestoön (SPKL) yleiskokouksen käsittelyyn.

Keskustelu on avoinna Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n vain jäsenille -Facebook-ryhmässä 15.5.2018 asti. Ehdotuksia PEVISAn sisälloöstä voi toimittaa sähköpostitse 15.5.2018 asti.

Jalostustoimikunta kokoaa PEVISAn jäsenistön antaman palautteen perusteella, jonka jälkeen kutsutaan yleiskokous koolle päättämään PEVISAsta. Jalostustoimikunta kokoaa PEVISAn jäsenistön antaman palautteen perusteella 30.5.2018 mennessä.

Yhteys: jalostus@holsku.fi


19.1.2018 Jalostusurokset

Omistatko uroksen, jota saa käyttää jalostukseen sopivan nartun löydyttyä? Mikäli omistat, pyydämme sinua ilmoittamaan uroksesi tiedot jalostustoimikunnalle.

Lisätietoja: Jalostusurokset-sivu